FAQs Complain Problems

Crystal Mountain School

Read More

घोडा सवारी गर्दै

Read More

पैदल मार्ग उपल्लो डोल्पो

Read More

प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपुर्ण डोल्पो

Read More

समान ओसार्न चौरीको प्रयोग

Read More

संक्षिप्त परिचय

यस डाेल्पाे बुद्ध गाउँपालिका काे स्थापना वि‍ स २०७३ सालमा भएकाे हाे । यस गाउँपालिकाकाे केन्द धाे , डाेल्पा मा रहेकाे छ । डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका साविकका दुई धो गा.वि.स. र तिन्जे गा.वि.स. मिलेर बनेको छ ।

यहाँ जम्मा ६ वडा रहेका छन । जसमध्य वडा न‌ १, २ र ३ काे स‌युत्त वडा कार्यालय 'धो'  र वडा न ४, ५ र ६ काे स‌युत्त वडा कार्यालय "तिन्जे" रहेकाे छ । डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका डोल्पा जिल्लाको माथिल्लो डोल्पा अर्थात् भोट क्षेत्रमा पर्दछ । यस क्षेत्रमा भोटे जातिका मानिसको बसोबास रहेको छ । यस क्षेत्रमा करिब ६ महिना हिउँ जम्ने हुदा यहाँका मानिसहरुको जिबनाशैली निकैनै कष्टकर रहेको छ । यस क्षेत्रमा झारपात कुनै ठाउँमा बैश जातको बिरुवा बाहेक अन्य कुनै ठुला जातिका वृक्षा पाइदैन । 

दस्तावेज: 

Pages

जन प्रतिनिधि

कार्मा छोइवेल गुरुङ

९८५८३९०१६९

पेम्मा धोर्चे गुरुङ

९८६२२५५७७७

पदाधिकारी

पुरुषोत्तम देबकोटा

९८५८३९०१९६
psdevkota355@gmail.com

 

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- १० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रकाश सापकोटा (वडा न‌‍ १, २ र ३) खिम बहादुर खड्का (वडा न‌‍ ४, ५ र ६)
सेवा दिने कार्यालयः- वडा नं. १, २ र ३ वडा नं. ४, ५ र ६
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

निवेदन, नागरिकता, जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता प्रमाणा पत्र , वसाइ सराइ प्रमाणा पत्र, विधवा प्रमाण पत्र अादि

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- १० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- विष्णुकान्त न्याैपाने (वडा न‌‍ ४, ५ र ६) , हरि बहादुर मल्ल (वडा न‌‍ १, २ र ३)
सेवा दिने कार्यालयः- संयुत्त वडा कार्यालय तिन्जे (वडा न‌‍ ४, ५ र ६) , संयुत्त वडा कार्यालय धाे (वडा न‌‍ १, २ र ३)
सेवा शुल्कः- रू १०० मात्र ( ३५ दिन मुनी निशुल्क)
आवश्यक कागजातहरुः-

सुचना फारम, प्रमाण पत्र, अभिलेख किताब, निवेदन

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- १० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- विष्णुकान्त न्याैपाने (वडा न‌‍ ४, ५ र ६) , हरि बहादुर मल्ल (वडा न‌‍ १, २ र ३)
सेवा दिने कार्यालयः- संयुत्त वडा कार्यालय तिन्जे (वडा न‌‍ ४, ५ र ६) , संयुत्त वडा कार्यालय धाे (वडा न‌‍ १, २ र ३)
सेवा शुल्कः- क्षेत्रफल अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- १० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- विष्णुकान्त न्याैपाने (वडा न‌‍ ४, ५ र ६) , हरि बहादुर मल्ल (वडा न‌‍ १, २ र ३)
सेवा दिने कार्यालयः- संयुत्त वडा कार्यालय तिन्जे (वडा न‌‍ ४, ५ र ६) , संयुत्त वडा कार्यालय धाे (वडा न‌‍ १, २ र ३)
सेवा शुल्कः- रू २००
आवश्यक कागजातहरुः-

जग्गा धनि प्रमाण पुर्जा, नागरिकता, निवेदन

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- १० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- विष्णुकान्त न्याैपाने (वडा न‌‍ ४, ५ र ६) , हरि बहादुर मल्ल (वडा न‌‍ १, २ र ३)
सेवा दिने कार्यालयः- संयुत्त वडा कार्यालय तिन्जे (वडा न‌‍ ४, ५ र ६) , संयुत्त वडा कार्यालय धाे (वडा न‌‍ १, २ र ३)
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

निवेदन, नागरिकता

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- १० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- विष्णुकान्त न्याैपाने (वडा न‌‍ ४, ५ र ६) , हरि बहादुर मल्ल (वडा न‌‍ १, २ र ३)
सेवा दिने कार्यालयः- संयुत्त वडा कार्यालय तिन्जे (वडा न‌‍ ४, ५ र ६) , संयुत्त वडा कार्यालय धाे (वडा न‌‍ १, २ र ३)
सेवा शुल्कः- रू २००
आवश्यक कागजातहरुः-

निवेदन, फाेटाे, नागरिकताकाे प्रमाण पत्र

सेवा प्रकारः- दर्ता तथा चलानी
सेवा समयः- १० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- विष्णुकान्त न्याैपाने (वडा न‌‍ ४, ५ र ६) , हरि बहादुर मल्ल (वडा न‌‍ १, २ र ३)
सेवा दिने कार्यालयः- संयुत्त वडा कार्यालय तिन्जे (वडा न‌‍ ४, ५ र ६) , संयुत्त वडा कार्यालय धाे (वडा न‌‍ १, २ र ३)
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

निवेदन

सेवा प्रकारः- दर्ता तथा चलानी
सेवा समयः- १० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- विष्णुकान्त न्याैपाने (वडा न‌‍ ४, ५ र ६) , हरि बहादुर मल्ल (वडा न‌‍ १, २ र ३)
सेवा दिने कार्यालयः- संयुत्त वडा कार्यालय तिन्जे (वडा न‌‍ ४, ५ र ६) , संयुत्त वडा कार्यालय धाे (वडा न‌‍ १, २ र ३)
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

निवेदन

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- १० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- विष्णुकान्त न्याैपाने (वडा न‌‍ ४, ५ र ६) , हरि बहादुर मल्ल (वडा न‌‍ १, २ र ३)
सेवा दिने कार्यालयः- संयुत्त वडा कार्यालय तिन्जे (वडा न‌‍ ४, ५ र ६) , संयुत्त वडा कार्यालय धाे (वडा न‌‍ १, २ र ३)
सेवा शुल्कः- रू १०० मात्र ( ३५ दिन मुनी निशुल्क)
आवश्यक कागजातहरुः-

सुचना फारम, प्रमाण पत्र, अभिलेख किताब

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- १० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रकाश सापकोटा (वडा न‌‍ १, २ र ३) खिम बहादुर खड्का (वडा न‌‍ ४, ५ र ६)
सेवा दिने कार्यालयः- वडा नं. १, २ र ३ वडा नं. ४, ५ र ६
सेवा शुल्कः- रू १०० मात्र ( ३५ दिन मुनी निशुल्क)
आवश्यक कागजातहरुः-

सुचना फारम, प्रमाण पत्र, अभिलेख किताब

Pages

जानकारी