FAQs Complain Problems

Crystal Mountain School

Read More

घोडा सवारी गर्दै

Read More

पैदल मार्ग उपल्लो डोल्पो

Read More

प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपुर्ण डोल्पो

Read More

समान ओसार्न चौरीको प्रयोग

Read More

जन प्रतिनिधि

तेम्बा गुरुङ

9802055575  ९८५८३९०७८५

पदाधिकारी

गौतम पंज्ञानी

ईमेल: 
gautampangyani1975@gmail.com

9851164917, 9858390196

 

 

जानकारी