FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अार्थिक एेन २०७५ ७५/७६ 08/21/2018 - 15:05 PDF icon २. स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७५.pdf, PDF icon राजस्रव दर.pdf
डाेल्पाे वुद्ध गाउँपालिकाकाे विनियाेजित एेन २०७५ ७५/७६ 08/21/2018 - 14:53 PDF icon mail.pdf, PDF icon mail1.pdf
डाेल्पाे वुद्ध गाउँपालिकाकाे शिक्षा नियमावली २०७५ ७५/७६ 08/09/2018 - 21:11 PDF icon Untitled-1.pdf, PDF icon Untitled-२.pdf, PDF icon Untitled-3.pdf, PDF icon Untitled-4.pdf, PDF icon Untitled-5.pdf, PDF icon Untitled-6.pdf, PDF icon Untitled-7.pdf, PDF icon Untitled-8.pdf, PDF icon Untitled-9.pdf, PDF icon Untitled-10.pdf
डाेल्पाे वुद्ध गाउँपालिकाकाे न्यायिक समितिकाे उजुरी कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेकाे एेन , २०७५ ७५/७६ 08/09/2018 - 12:30 PDF icon Untitled-1.pdf, PDF icon Untitled-2.pdf, PDF icon Untitled-3.pdf, PDF icon Untitled-4.pdf, PDF icon Untitled-5.pdf, PDF icon Untitled-6.pdf, PDF icon Untitled-7.pdf, PDF icon Untitled-8.pdf, PDF icon Untitled-9.pdf, PDF icon Untitled-10.pdf
डाेल्पाे वुद्ध गाउँपालिकाकाे एकीकृत सम्पति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 08/09/2018 - 12:15 PDF icon २५. एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन नमुना कार्यविधि, २०७४.pdf
डाेल्पाे वुद्ध गाउँपालिकाकाे सहकारी एेन, २०७४ ७४/७५ 08/09/2018 - 11:37 PDF icon Download File (8).pdf
डाेल्पाे वुद्ध गाउँपालिका एफ.एम.रेडियाे (व्यवस्थापन तथा सन्चालन) , २०७४ ७४/७५ 08/09/2018 - 11:35 PDF icon Download File (7).pdf
डाेल्पाे वुद्ध गाउँपालिकाकाे अार्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने बनेकाे कानुन, २०७५ ७५/७६ 08/07/2018 - 16:49 PDF icon Download File (5).pdf
डाेल्पाे वुद्ध गाउँपालिकाकाे अाधारभूत तथा माध्यामिक शिक्षा एेन, २०७५ ७५/७६ 08/07/2018 - 13:50 PDF icon Download File (4).pdf
डाेल्पाे वुद्ध गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाकाे बैठक स‌न्चालन सम्बन्धी कार्यविधी -२०७४ ७४/७५ 08/06/2018 - 22:20 PDF icon Untitled-1 (11 files merged).pdf

Pages