FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बिज्ञप्ति

प्रेस बिज्ञप्ति

दस्तावेज: 

सूचिकृत हुने सम्वन्धी सूचना

सूचिकृत हुने सम्वन्धी सूचना

दस्तावेज: 

अ.हे.व(सेवा करार) को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सुचना

अ.हे.व(सेवा करार ) को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सुचना

दस्तावेज: 

स्वास्थ्य सेवाका पदमा सेवा करार सम्वन्धी सूचना !

स्वास्थ्य सेवाका पदमा सेवा करार सम्वन्धी सूचना अनुसार योग्यता पुग्ने महानु भावहरुका लागी जारी सूचना ।

घरभाडा लिने सम्वन्धमा ।

घरभाडा लिने सम्वन्धि सूचना प्रकाशित गरिएको ।

Pages