FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

डोल्पा जिल्लाको जिल्ला दररेट

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, विनियोजन विधेयक, २०७९ आर्थिक विधेयक , २०७९ पेश गरिदै ।

डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका, डोल्पाको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, विनियोजन विधेयक, २०७९ आर्थिक विधेयक , २०७९ पेश गर्दै गाउँ सभा एघारौं गाउँसभा प्रारम्भ भएको छ ।

Video Management System खरिद सम्वन्धी सूचना ।

Video Management System खरिद सम्वन्धी सूचना ।

Pages