FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं

कार्मा छोइवेल गुरुङ

अध्यक्ष

पेम्मा धोर्चे गुरुङ

उपाध्यक्ष

छिरिङ घुटुर मगर

वडा अध्यक्ष (वडा नं.१)

९८६८२९३५६६

विष्णु प्रसाद बोहोरा

वडा अध्यक्ष (वडा नं.२)

९८५८३६६७१८

लाक्पा तुण्डुप लामा

वडा अध्यक्ष (वडा नं.३)

९८४०७०९४२१

लावाङ गुरुङ

वडा अध्यक्ष (वडा नं.४)

९८४६२९९९९८

कोन्छोक ग्याल्छेन गुरुड

वडा अध्यक्ष (वडा नं.५)

९८६९१०२२७७

नुर्वु डम्डुल गुरुङ

वडा अध्यक्ष (वडा नं.६)

९८४३४९०५१३