FAQs Complain Problems

कर असुली

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
संयुत्त वडा कार्यालय तिन्जे (वडा न‌‍ ४, ५ र ६) , संयुत्त वडा कार्यालय धाे (वडा न‌‍ १, २ र ३)
सेवा शुल्क: 
क्षेत्रफल अनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 

जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा

जन प्रतिनिधि