FAQs Complain Problems

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, विनियोजन विधेयक, २०७९ आर्थिक विधेयक , २०७९ पेश गरिदै ।

डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका, डोल्पाको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, विनियोजन विधेयक, २०७९ आर्थिक विधेयक , २०७९ पेश गर्दै गाउँ सभा एघारौं गाउँसभा प्रारम्भ भएको छ ।

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि