FAQs Complain Problems

वडा मुचल्का

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
संयुत्त वडा कार्यालय तिन्जे (वडा न‌‍ ४, ५ र ६) , संयुत्त वडा कार्यालय धाे (वडा न‌‍ १, २ र ३)
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

निवेदन, नागरिकता

जन प्रतिनिधि