FAQs Complain Problems

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
कमल बहादुर राेकाय लेखापाल लेखापाल rokayakamal9@gmail.com 9858027678, 9743056514
नारायण प्रसाद ढकाल शाखा अधिकृत ९८५८३९०१९६
मिना शाही सहायक महिला विकाश निरिक्षक सहायक महिला विकास निरिक्षक ९८१६५८८७८३
बुद्धि बहादुर धराला हे अ स्वास्थ्य स‌याेजक ९८६०३८३०२० हे अ (स्वास्थ्य स‌ंयाेजक) ९८६०३८३०२०
जानका उपाध्याय (अनमि) अनमि 9868967181